top of page
IMG_6309%E5%B0%8F_edited.jpg

Professor

Kazunori Nakajima, M.D., Ph.D.

kazunori*@*keio.jp

Assistant Professor

Kanehiro Hayashi, Ph.D.

khayashi*@*keio.jp

Assistant Professor

Yuki Hirota, Ph.D.

tyhirota*@*keio.jp

IMG_4550_edited.jpg
IMG_4552_edited_edited.jpg

Instructor

Keiko Morimoto, M.D., Ph.D.

kmorimoto*@*keio.jp

Instructor

Seiji Ishii, Ph.D.

seiji*@*keio.jp

IMG_4864.jpg

JST PRESTO Researcher, Visiting Lecturer

Michio Miyajima, Ph.D.

michio.miyajima*@*keio.jp

  Guest Professor, Part-time Lecturer

Ken-ichiro Kubo, M.D., Ph.D.

The Jikei University school of Medicine

 

Part-time Lecturer

Hitomi Sano, Ph.D

ducky*@*keio.jp

Part-time Lecturer

Kimiko Deguchi, M.D., Ph.D.

kimikod118*@*gmail.com

Part-time Lecturer

Noriko Hiroi, Ph.D.

hiroi*@*keio.jp

Graduate Student (Doctoral Course)

Hiroyuki Hasegawa, M.D., Ph.D.

h-hasegawa*@*keio.jp

Ryosuke Uchi, M.D.

r.uchi*@*keio.jp

Goro Takahashi, M.D.

goro.takahashi*@*keio.jp

Graduate Student (Master's Course)

Ryuji Miyamoto

Undergraduate Student (Medical Student)

Rikuo Takahashi

Sawa Itoh

Airi Sonoda

Atsuki Arioka

Kenshin Ohi

Takumi Toda

Kotaro Hayashi

Ayu Tsunoda

Shun Takano

Tomomi Bamba

Shota Miyake

Saki Matsuno

Yu Kuse

(Faculty of Pharmacy)

Shiori Kabusako

(Faculty of Pharmacy)

Reishi Isano

(Faculty of Pharmacy)

High School Student

Yuta Inai

Keio Senior High School

Visiting Associate Professor

Hidenori Tabata, Ph.D

Aichi Developmental Disability Cente

Koji Oishi, Ph.D

 

The University of Tokyo

Takao Honda, Ph.D

 

Gifu Pharmaceutical University

Visiting Instructor

Satoshi Yoshinaga, M.D.,Ph.D.

The Jikei University school of Medicine

​Ayako Kitazawa, Ph.D.

The Jikei University school of Medicine

Visiting Research Fellow

Shin Minkyung, Ph.D.

Korea Brain Research Institute

Research 

Kota Oshima

Takuto Kasai

Technician

Yurie Kidokoro

Lab Manager 

Mika Ito

Maiko Saito

Momoko Sato

Mami Takahashi

Administration

Yukiko Nagao

nagao*@*keio.jp

Seiko Yanagawa

seiko*@*keio.jp

Nakajima Lab

Department of Anatomy

Keio University School of Medicine

35 Shinanomachi, Shinjuku-ku, Tokyo

160-8582, Japan

 Tel +81-3-5363-3743   |  Fax +81-3-5379-1977
bottom of page